Pedagoško delo

 

Podrobna vsebina predmetov, cilji, priporočena literatura in ostale informacije o spodaj naštetih predmetih, ki jih (so)izvajamo sodelavci KKFDZ, so zapisane v učnih načrtih. Dodatna gradiva, podatki in navodila za vaje so odložena na spletni učilnici (dostop samo za študente). V predavanja in vaje vključujemo vse izsledke in rezultate raziskovalno-razvojnega dela članov katedre. 

 

Teme diplomskih nalog (PDF dokument)

 

Sodelavci KKFDZ na UL FGG (so)izvajamo naslednje predmete:

1. stopnja

Geodezija in geoinformatika (GIG)

FOTOGRAMETRIJA I

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

DALJINSKO ZAZNAVANJE I

  predavanja: izr. prof. dr. Krištof Oštir, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

KARTOGRAFIJA

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič, vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

Tehnično upravljanje nepremičnin (TUN)

DALJINSKO ZAZNAVANJE IN FOTOGRAMETRIJA

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

KARTOGRAFIJA IN TOPOGRAFIJA

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič, vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

LOKACIJSKE STORITVE (izbirni predmet)

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič, vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

TOPOGRAFSKA FOTOGRAMETRIJA (izbirni predmet)

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

2. stopnja

Geodezija in geoinformatika (GIG)

BLIŽNJESLIKOVNA FOTOGRAMETRIJA (izbirni predmet)

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

DALJINSKO ZAZNAVANJE IN FOTOGRAMETRIJA II

   predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

POGLAVJA IZ KARTOGRAFIJE (izbirni predmet)

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič, vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

VEČPREDSTAVNOSTNA KARTOGRAFIJA

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič, vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

Prostorsko načrtovanje (PN)

DALJINSKO ZAZNAVANJE (izbirni predmet)

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

POZICIONIRANJE IN ZAJEM PROSTORSKIH PODATKOV (izbirni predmet)

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

KARTOGRAFSKA UPODOBITEV

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič, vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

Okoljsko gradbeništvo

DALJINSKO ZAZNAVANJE V OKOLJSKEM GRADBENIŠTVU

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. dr. Dejan Grigillo

3. stopnja

Grajeno okolje

RAZISKOVANJE V GEODEZIJI

  Mentorstvo pri individualnem delu: doc. dr. Dušan Petrovič, doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, doc. dr. Tomaž Podobnikar

RAZISKOVANJE VZPOSTAVITVE IN VODENJA TOPOGRAFSKIH PODATKOV

   Mentorstvo pri individualnem delu: doc. dr. Dušan Petrovič, doc. dr. Mojca Kosmatin Fras

ZAJEM IN MODELIRANJE ZEMELJSKEGA POVRŠJA PRI OCENAH NARAVNIH TVEGANJ

  Mentorstvo pri individualnem delu: doc. dr. Tomaž Podobnikar

UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO PROSTORKIH PODATKOV

  Mentorstvo pri individualnem delu: doc. dr. Tomaž Podobnikar

 

Sodelavci KKFDZ na drugih fakultetah Univerze v Ljubljani (so)izvajamo naslednje predmete:

UL FDV - Politologija - obramboslovje

PROSTORSKA INFORMATIKA

  predavanja: doc. dr. Dušan Petrovič

UL FA - Urbanizem

TEMELJI GEODEZIJE IN KARTOGRAFIJE

  predavanja: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, vaje: asist. Tilen Urbančič

UL BF - Krajinska arhitektura

GEODEZIJA S KARTOGRAFIJO

  vaje: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

2019 UL FGG KKFDZ
Powered by Joomla 1.7 Templates