Povezave

 

UL FGG: http://www3.fgg.uni-lj.si/
Portal GeoPolo: http://geopolo.fgg.uni-lj.si/
Geodetski Inštitut:
http://www.gis.si/
Portal Prostor:
http://e-prostor.gov.si/
Geodetski vestnik:
http://www.geodetski-vestnik.com/
Zveza geodetov Slovenije:
http://www.zveza-geodetov.si/
Sekcija za kartografijo: http://kartografi.si/
Vesolje.si:
http://www.space.si/
Inštitut za antropološke in prostorske študije (SAZU): http://iaps.zrc-sazu.si/

Pregledovalniki prostorskih podatkov:
  Google Zemljevidi: http://maps.google.com/

  Google Zemlja: http://www.google.com/intl/sl/earth/index.html
  Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
  Geopedia:
http://www.geopedia.si/
  OpenStreetMap:
http://www.openstreetmap.org/

Mednarodne organizacije
  ICA: http://icaci.org/
  ISPRS: http://www.isprs.org/
  ASPRS: http://www.asprs.org/
  FIG: http://www.fig.net/

Nekatere tuje fakultete in inštituti:
  Zürich:
http://www.ikg.ethz.ch/karto/index_EN, http://www.igp.ethz.ch/
  Dunaj:
http://www.ipf.tuwien.ac.at/
  Karlsruhe:
http://www.ipf.kit.edu/
  München:
http://www.ipk.bv.tum.de/

Druge zanimive, uporabne povezave:
  ESA:
http://www.esa.int/esaEO/index.html
  NASA:
http://earthobservatory.nasa.gov/

Prostodostopna programska oprema:

  GIS:
   GRASS: http://grass.fbk.eu/
   Qgis: http://www.qgis.org/
   Saga: http://www.saga-gis.org/

  Obdelava podatkov laserskega skeniranja:
   LAStools: http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
   FUSION: http://forsys.cfr.washington.edu/fusion/fusionlatest.html
   Liblas: http://www.liblas.org/ (knjižnjica)

  3D modeliranje:
   MeshLab:
http://meshlab.sourceforge.net/
   Blender:
http://www.blender.org/

  Ostalo:
   Octave (alternativa Matlabu): http://www.gnu.org/software/octave/
   R (statistične analize): http://www.r-project.org/
   Gimp (obdelava digitalnih posnetkov): http://www.gimp.org/

 

2019 UL FGG KKFDZ
Powered by Joomla 1.7 Templates