Raziskovalno in strokovno delo

 

Na raziskovalnem področju se katedra vključuje v raziskovalni program Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije, izvaja raziskave na področjih masovnega zajema prostorskih podatkov, vzpostavitve in razvoja nacionalne topografske infrastrukture ter oblikovanja sodobnih (3D) kartografskih upodobitev.

Tekoči in nedavni raziskovalni in strokovni projekti:

- Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije (Raziskovalni program ARRS)

- SLICE3D - Slovenian Centre of Excellence on 3D geodata (Horizon 2020)

- Prepoznavanje potencialno nevarnih hudourniških vršajev z metodami geomorfometrije in simulacijami nastanka vršajev (CRP)

- Proučevanje premikanja plazov od izvornih območij do mesta odlaganja z determinističnim pristopom (CRP)

- Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi (CRP)

- SedAlp (v okviru katerega izvajamo snemanja strug hudournikov z laserskim skenerjem)

- Strategija državne geodetske službe

- Kombinirani visokoločljivostni postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov (CRP)

- Observe

- Pronos - Znanje in razumevanje prostorske orientacije in navigacije v prostoru pri učencih osnovnih šol

- eGradiva - Kartografija v učni snovi osnovne in srednje šole

 

Zadnje objave v znanstvenih revijah:

- URBANČIČ, Tilen, KOLER, Božo, STOPAR, Bojan, KOSMATIN FRAS, Mojca. Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. Geodetski vestnik, 2014, letn. 58, št. 1

- URBANČIČ, Tilen, KOSMATIN FRAS, Mojca, STOPAR, Bojan, KOLER, Božo. The influence of the input parameters selection on the RANSAC results. International journal of simulation modelling, 2014, letn. 13, št. 2

- ZUPAN VRENKO, Dunja, PETROVIČ, Dušan. Effective online mapping and map viewer design for the senior population. The cartographic journal.

- STARČEK, Simon, PETROVIČ, Dušan. Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975-2012. Geodetski vestnik, 2013, letn. 57, št. 3

- GRIGILLO, Dejan, KOSMATIN FRAS, Mojca, PETROVIČ, Dušan. Automated building extraction from IKONOS images in suburban areas. International Journal of Remote Sensing, avg. 2012, letn. 33, št. 16

- KOSMATIN FRAS, Mojca, DOMAJNKO, Matevž, PODOBNIKAR, Tomaž, LISEC, Anka. Earth Observation activities for the environment in Slovenia. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 2012, letn. 1, št. 1

- SODNIK, Jošt, VREČKO, Anja, PODOBNIKAR, Tomaž, MIKOŠ, Matjaž. Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov. Geodetski vestnik, 2012, letn. 56, št. 4

- PODOBNIKAR, Tomaž, VREČKO, Anja. Digital Elevation Model from the Best Results of Different Filtering of a LiDAR Point Cloud. Transactions in GIS, sep. 2012, letn. 16, št. 5

- KOSMATIN FRAS, Mojca, MOHORČIČ, Mihael, LOJEN, Sonja, DOMAJNKO, Matevž, LISEC, Anka. Zajem, obdelava in uporaba podatkov o okolju in prostoru: GEO, GMES in nacionalne aktivnosti v Sloveniji. Geodetski vestnik, 2012, letn. 56, št. 1

 

Udeležba na konferencah in konferenčne objave:

- 10. - 12. 10. 2014 - 10th International Conference Cartography and Geoinformation, Zagreb
PETROVIČ, Dušan. Use of LiDAR Data in Cartography.

- 30. 9. 2014 - Simpozij GIS v Sloveniji 2014
GRIGILLO, Dejan, RUSJAN, Simon, VREČKO, Anja, DŽEBO, Elvira, KOZMUS TRAJKOVSKI, Klemen, URBANČIČ, Tilen, PETROVIČ, Dušan, MIKOŠ, Matjaž. Digitalni model reliefa struge hudournika Kuzlovec in matematično modeliranje toka vode.

- 30. 1. 2014 - Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, raziskave s področja geodezije in geofizike
KOZMUS TRAJKOVSKI, Klemen, ČEH, Marjan, DOMAJNKO, Matevž, KRAŠOVEC, Nejc. Spletni portal akademskih nalog s prikazom položaja.

- 25. - 30. 8. 2013 - Mednarodna kartografska konferenca, Dresden
PETROVIČ, Dušan. Automation in Orienteering Map Production - Fiction or Reality.
DOMAJNKO, Matevž, KOSMATIN FRAS, Mojca, PETROVIČ, Dušan. Designing Interactive Environment for Examination of 3D Maps for a Mountain Map Study.
SOŠIĆ, Aldo, ROJC, Branko, PETROVIČ, Dušan. Analysis of the Historic Development of Maps of Istria

- 19. - 20. 10. 2012 - Geodetski dan, Dolenjske Toplice
Mojca Kosmatin Fras članica uredniškega odbora

- 25. 9 . 2012 - Simpozij GIS v Sloveniji, Ljubljana
KOSMATIN FRAS, Mojca, DOMAJNKO, Matevž, LISEC, Anka. Krepitev in razvoj dejavnosti opazovanja Zemlje v Sloveniji.
GRIGILLO, Dejan, KANJIR, Urška. Uporaba fotogrametričnega in lidarskega digitalnega modela reliefa za samodejni zajem stavb.

- 1. - 5. 9. 2012 Delavnica gorske kartografije, Nova Zelandija
DOMAJNKO, Matevž, KOSMATIN FRAS, Mojca, PETROVIČ, Dušan. Designing photo-realistic and abstract mountain maps for a 3D mapping study

- 25. 8. - 1. 9. 2012 Kongres ISPRS, Melbourne
LISEC, Anka, KOSMATIN FRAS, Mojca. Higher Education in Balkan Region and its Contribution to the Earth Observation
GRIGILLO, Dejan, KANJIR, Urška. Urban object extraction from digital surface model and digital aerial images

 - 22. - 27. 4. 2012 Zasedanje Evropskega združenja geoznanosti EGU
VREČKO, Anja, KOVACS, Gabor, PODOBNIKAR, Tomaž, SZEKELY, Balazs. The Effects of the Terrain Variation and Changed Parameters of the Moving Window on the LIDAR DEM Spectrum

 

Video predavanja:

- Dejan Grigillo - Samodejni postopki zaznavanja sprememb v prostoru: razvoj metod za razpoznavanje in zajem stavb iz virov daljinskega zaznavanja

2019 UL FGG KKFDZ
Powered by Joomla 1.7 Templates