Fotogrametrija in daljinsko zaznavanje

 

Fotogrametrija in daljinsko zaznavanje sta znanstveno-tehnični vedi pridobivanja informacij o fizičnem okolju iz fotografij in drugih nosilcev zapisa. Danes je to hitro razvijajoče se področje, ki združuje različne tehnologije, kot so digitalna fotografija, lasersko skeniranje ali lidar, optični in radarski satelitski snemalni sistemi, mobilni merski sistemi, brezpilotni sistemi za snemanje ipd. Za zapis podatkov se uporablja od površja odbita svetloba v vidnem, infrardečem in mikrovalovnem delu elektromagnetnega spektra. Podatki se, za razliko od terenskih tehnologij zajema podatkov, v dokaj kratkem času in večjem obsegu zabeležijo na izbran medij, ki nato služi kot vir za interpretacijo in zajem geometričnih in semantičnih informacij.

fdz1

Albrecht Meydenbauer (1834 – 1921),
začetnik arhitekturne fotogrametrije

fdz2

IKONOS – prvi visokoločljivostni satelit

 

Fotogrametrija se je kot veda začela razvijati kmalu po izumu fotografije, približno v začetku druge polovice 19. stoletja. Na začetku 20. stoletja se je z izumom analognih inštrumentov za merjenje in z začetki letalskih poletov področje hitro razmahnilo. V drugi polovici 20. stoletja so se pojavili računalniki, ki so omogočili digitalni način obdelave zajetih podatkov, in digitalni slikovni senzorji, ki so omogočili digitalni zapis slike. Začetek satelitskega daljinskega zaznavanja predstavlja izstrelitev prvega civilnega satelita za opazovanje Zemlje (Landsat) leta 1972, ki so mu kasneje sledili še drugi sateliti. Veliko prelomnico v razvoju predstavlja satelit IKONOS (1999), ki je prvi civilni visokoločljivostni satelitski sistem z ločljivostjo okrog 1 m v pankromatskem delu spektra. Tehnologija laserskega skeniranja (lidar) se je za namen zajema prostorskih podatkov začela razvijati v 90-tih letih 20. stoletja in se danes uspešno uporablja samostojno ali v povezavi s fotografijo v različnih aplikacijah.

fdz3

ISPRS je leta 2010 praznoval stoletnico obstoja
(do leta 1980 kot ISP – International Society for Photogrammetry)

fdz4

Student Consortium Newsletter – spletna publikacija,
ki jo izdaja študentska mreža v ISPRS

 

Mednarodna organizacija, ki pokriva področje fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, je International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS (www.isprs.org). Slovenija je njena redna članica. Znotraj nje deluje študentska mreža Student Consortium – SC (www.isprs-studentconsortium.org), v kateri so zelo aktivni slovenski predstavniki. SC izdaja spletno publikacijo (NewsLetter), organizira mednarodne poletne šole idr. Članstvo v SC je brezplačno.

 

2019 UL FGG KKFDZ
Powered by Joomla 1.7 Templates